PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

Kluby

Rola Klubów Sukcesu w projekcie

Kluby Sukcesu to idea sprawdzona w kilkunastoletniej praktyce i szczegółowo opisana przez Tadeusza Niwińskiego w książce „Kluby Sukcesu TeTa w XXI wieku”. Stowarzyszenie Akademia Mądrego Życia zostało założone po to, by dzielić się doświadczeniem zdobytym w prowadzeniu Klubów, kształcić liderów, tworzyć nowe i wspierać istniejące kluby oraz  budować płaszczyznę współpracy międzyklubowej.

Jeanette Vos, współautorka książki „Rewolucja w uczeniu”, widzi nauczanie przyszłości  jako program złożony z czterech wzajemnie powiązanych elementów[1]:

 1. rozwój osobisty, w tym kształtowanie poczucia własnej wartości i pewności siebie,
 2. umiejętności życiowe, w tym twórcze rozwiązywanie problemów i kierowanie własnym życiem,
 3. uczenie, jak się uczyć i jak myśleć, aby nauka trwała całe życie i sprawiała radość,
 4. nauczanie wiedzy przedmiotowej przy zastosowaniu zasady integrowania przedmiotów.

Szkolne Kluby Sukcesu to rozwiązanie, które może spełniać pierwsze trzy z tych funkcji, Klub może być miejscem, gdzie młodzież odkrywa swoje talenty,  rozwija samodzielnie różnorodne umiejętności pomocne w realizacji marzeń i celów i niezbędne w budowaniu satysfakcjonujących relacji społecznych.

http://besteyelashdropsever.com http://cure-anxiety-online.com

Co jest potrzebne by szkoła stała się miejscem efektywnej nauki i budowania proaktywnej postawy, by nauka była tym czym powinna - ciekawą przygodą z odkrywaniem prawdy o świecie?

Jedną z ważniejszych rzeczy jest dbałość o kształtowanie poczucia własnej wartości wśród uczniów. Bettie B.Youngs[2] tak określa warunki konieczne do kształtowania poczucia własnej wartości:

 • twórz program tak, by wszyscy mogli odnieść sukces,
 • ucz się od osób, które mają osiągnięcia w danej dziedzinie,
 • skup się na sześciu podstawowych czynnikach:
  • bezpieczeństwie fizycznym,
  • bezpieczeństwie emocjonalnym,
  • własnej tożsamości,
  • poczuciu przynależności,
  • kompetencji,
  • misji.

Dlaczego wskazane przez autorkę warunki są takie ważne? Można za Colinem Rose, producentem programów przyspieszonego uczenia języków obcych, powiedzieć, że "ze wszystkich spostrzeżeń, które przyniosły nasze badania, najbardziej istotne brzmi następująco: nasza samoocena jest prawdopodobnie najważniejszym czynnikiem decydującym o tym, czy dobrze się uczymy - a prawdę mówiąc, czy jesteśmy dobrzy w czymkolwiek"[3].

Praca w Klubie pobudza do poszukiwania alternatywnych rozwiązań w różnych sytuacjach życiowych. Uczy współdziałania i właściwej komunikacji interpersonalnej. Może pomóc w rozwiązywaniu problemów szkolnych, niwelować poczucie niedostosowania społecznego, rozwijać świadomość i mobilność zawodową.


[1]Rewolucja w uczeniu, str. 454, projekt przestawiany przez Jeanette Vos na międzynarodowych szkoleniach.

[2]Rewolucja w uczeniu (str.268) na podstawie książki Bettie B. Youngs pt. The 6 Vital Ingredients Of Self – Esteem; How To Develop Them In Your Students, Jalmar Press, Torrance.

[3] Rewolucja w uczeniu, str.283

Partnerzy i sponsorzy

Logowanie tylko dla uczestników projektu

Nie pamiętasz nazwy? / Nie pamiętasz hasła?