PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

PROJECT SUPPORTED BY A GRANT FROM SWITZERLAND THROUGH THE SWISS CONTRIBUTION TO THE ENLARGED EUROPEAN UNION

O projekcie

Celem głównym projektu jest zwiększenie kompetencji młodych ludzi – studentów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Przygotowanie ich do aktywnego kierowania własnym życiem oraz świadomego i odpowiedzialnego podejścia do praw obywatela.- członka społeczności.

  Planujemy to osiągnąć poprzez:
 • przygotowanie poprzez cykl warsztatów grupy studentów do prowadzenia szkolnych klubów i wspierania pracy młodzieży ponadgimnazjalnej,
 • udostępnienie szkołom scenariuszy lekcji Civico przygotowujących do świadomego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym,
 • uruchomienie przy 6 szkołach ponadgimnazjalnych Klubów Sukcesu w których młodzież będzie zdobywać i doskonalić umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i zarządzania finansami oraz wyposażenie ich w materiały edukacyjne,
 • wspieranie działań podejmowanych przez szkolne samorządy
 • zorganizowanie międzyszkolnego turnieju dla uczestników projektu,
 • wydanie publikacji podsumowującej projekt, do wykorzystania przez inne placówki jako inspiracja i materiał szkoleniowy.

Harmonogram

ETAPDZIAŁANIA
ETAP I
od styczeń 2013
do maj 2013
Cykl warsztatów i spotkań treningowych dla studentów
 • Warsztaty rozwoju osobistego prowadzone przez trenerów AMŻ. Warsztaty są tak skonstruowane, by ich uczestnicy w atmosferze bezpieczeństwa, akceptacji i życzliwości mogli samodzielnie odkrywać kim są, jak rozwiązywać własne problemy i lepiej wykorzystywać swoje nie zawsze w pełni uświadamiane możliwości. Uczą współdziałania, budowania zdrowych relacji, radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
 • Warsztaty dotyczące zarządzania finansami, planowania przedsięwzięć oraz przygotowujące do prowadzenia praktycznych zajęć z edukacji finansowej w oparciu o grę planszową Cashflow.
 • Przygotowania do założenia i prowadzenie Klubu Sukcesu- ćwiczenia z prowadzenia spotkań klubowych, pełnienia różnych ról związanych z organizacją spotkania, z zarządzania klubem i stosowania procedur demokratycznych.
ETAP II
od maj 2013
do czerwiec 2013
Rozpoczęcie współpracy ze szkołami
 • Spotkania z dyrekcją i młodzieżą w wybranych szkołach - przedstawienie założeń projektu, zachęcenie do współdziałania.
 • Przeprowadzenie lekcji w szkołach na podstawie scenariuszy Civico dotyczących rozwoju kompetencji obywatelskich wśród uczniów (zobacz scenariusze). Zajęcia prowadzone przez nauczycieli i/lub studentów. Na podstawie zaangażowania na tym etapie wybór 6 szkół do dalszego udziału w projekcie.
 • Warsztaty dla młodzieży – kandydatów do pracy w samorządzie – integracja i podstawowe zagadnienia dotyczące praw sukcesu, odpowiedzialności za własne życie, panowania nad emocjami i radzenia sobie w trudnych sytuacjach, zasady udanej współpracy. 3 grupy warsztatowe dla młodzieży z 6 szkół.
ETAP III
od lipiec 2013
do styczeń 2014
Wsparcie pracy samorządów szkolnych
 • Warsztaty wyjazdowe dla studentów i opiekunów samorządu szkolnego - integracja i zaplanowanie wspólnej pracy z młodzieżą w oparciu o ćwiczenia usprawniające komunikację i kształcące umiejętności przywódcze (w terminie od 27 lipca do 4 sierpnia).
 • Pomoc w przygotowaniu wyborów do samorządu, zapoznanie młodzieży z prawami i zasadami demokratycznego działania, pomoc w przygotowaniu regulaminów i dokumentacji (plan obrad, uchwały, protokoły).
 • Organizacja na terenie szkół Klubów Sukcesu, w których młodzież będzie mogła samodzielnie doskonalić umiejętności komunikacyjne, organizacyjne i finansowe. Opieka studentów i trenerów AMŻ nad pracą klubów w pierwszych miesiącach działalności.
 • Systematyczne wsparcie pracy samorządów:
  • omówienie celów działania samorządu, praw i obowiązków jego członków, zapoznanie z zasadami podejmowania demokratycznych decyzji (dyskusja parlamentarna, zasady głosowania, zadania zespołowe);
  • pomoc w ustaleniu celów i zakresu działania, zaplanowaniu realizacji celów, nawiązaniu współpracy z partnerami, którzy mogą wesprzeć działania samorządu itp.
 • Comiesięczne spotkania studentów z trenerami i psychologiem – wymiana doświadczeń, konsultacje, wspólne szukanie rozwiązań pojawiających się problemów.
ETAP IV
styczeń 2014
Podsumowanie
 • Międzyszkolny turniej Cashflow + konkursy na najlepszych mówców i recenzentów - okazja do wspólnego spotkania młodzieży ze szkół biorących udział w projekcie i pochwalenia się zdobytymi umiejętnościami.
 • Podsumowanie projektu, zebranie danych i opracowanie publikacji która zostanie rozesłana do wszystkich szkół ponadgimnazjalnych woj. łódzkiego, będzie też dostępna do ściągnięcia w wersjo pdf. na stronie projektu.

modafinil france pharmacie sans ordonnance medicament contramal achat en ligne

Założenia

Nabyte przez studentów i młodzież umiejętności praktyczne i zmiana postawy na bardziej aktywną będą procentować długo po zakończeniu projektu - zarówno w środowiskach w których projekt będzie realizowany (uczelnia i szkoły), jak również w tych środowiskach, do których w przyszłości trafią uczestnicy projektu.

Zachęcimy nauczycieli do korzystania z przygotowanych scenariuszy lekcji aktywizujących młodzież – scenariusze są dostępne dla wszystkich chętnych, można będzie korzystać ze wsparcia trenerów AMŻ i uczestników projektu przy ich wdrażaniu.

Strona internetowa projektu będzie funkcjonować przez 2 lata po zakończeniu projektu, partnerzy projektowi zobowiązują się do odpowiedzi na pytania ze strony osób zainteresowanych, a materiały projektowe będą możliwe do pobrania w formie elektronicznej.

Formuła działania klubów, które chcemy otworzyć przy szkołach opiera się na doskonaleniu poprzez przekazywanie dalej zdobytej wiedzy i umiejętności - młodzież kończąca szkołę będzie przekazywać to, czego się nauczyła swoim młodszym kolegom. Zapewniamy klubom przygotowanie do startu i wsparcie w pierwszych miesiącach działania, jednocześnie zachęcając dyrekcję i nauczycieli pracujących z młodzieżą do dalszego wspierania działalności takich klubów. Ponadto młodzież pracując w klubach będzie mogła liczyć na dalsze wsparcie w ramach statutowej działalności naszego stowarzyszenia.

Praca samorządów szkolnych ma charakter cykliczny. Co roku zmienia się skład samorządu, ale tylko część najstarszych uczniów opuszcza szkołę – pozostali będą mogli dzielić się swoją wiedzą i doświadczeniami z nowym samorządem podtrzymując raz zapoczątkowany aktywny udział młodzieży w życiu szkoły. Pozytywne doświadczenia będą tworzyć klimat zachęcający nowo powołane samorządy do aktywności.Także dyrekcja szkoły, jeśli się przekona, że młodzież może i potrafi pomóc w rozwiązywaniu wielu problemów i dąży do współpracy mając na względzie wspólne dobro, będzie sprzyjać takim działaniom.

Zakładając, że projekt spełni nasze oczekiwania będziemy go chcieli dalej rozwijać wspólnie z partnerem rozszerzając jego oddziaływanie na kolejne szkoły - posłużą do tego zebrane materiały i wnioski.

Jeśli szkoły będą zainteresowane, Dział Pozyskiwania Funduszy Społecznej Akademii Nauk, może się zobowiązać do doradztwa w temacie przekształcenia obecnego projektu na projekt międzynarodowy w ramach programu Comenius lub Młodzież w działaniu (pomoc w tworzeniu aplikacji).

Partnerzy i sponsorzy

Logowanie tylko dla uczestników projektu

Nie pamiętasz nazwy? / Nie pamiętasz hasła?